TỔNG HỢP MẪU NẸP GÓC ỐP GẠCH, ĐÁ BẰNG INOX 304 ĐẸP

𝑁𝑒̣𝑝 𝑔𝑜́𝑐 𝑜̂́𝑝 𝑔𝑎̣𝑐ℎ, đ𝑎́ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 inox 304 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑔𝑜́𝑐 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔. 𝑇𝑢̛̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑜 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑒 ℎ𝑜̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑣𝑜̛̃. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔
TỔNG HỢP MẪU NẸP GÓC ỐP GẠCH, ĐÁ BẰNG INOX ĐẸP
Sử dụng nẹp inox ốp góc gạch tạo điểm nhấn trang trí hiệu quả

Ứng dụng nổi bật của nẹp inox ốp góc gạch

- Tạo góc tròn, góc vuông mà không phải mài mòi gạch tiết kiệm thời gian thi công
- Tạo điểm nhấn trang trí bắt mắt
- Giúp bảo vệ góc tránh sứt mẻ nhờ độ cứng của kim loại

TỔNG HỢP MẪU NẸP GÓC ỐP GẠCH, ĐÁ BẰNG INOX ĐẸP 1
Nẹp inox ốp gạch tạo góc vuông

Cùng Nguyên Phát chiêm ngưỡng một số mẫu nẹp nhôm ốp góc gạch, đá hiện nay nhé‼️

TỔNG HỢP MẪU NẸP GÓC ỐP GẠCH, ĐÁ BẰNG INOX ĐẸP 2
Ốp góc cạnh tạo góc tròn với nẹp inox bo góc gạch 

TỔNG HỢP MẪU NẸP GÓC ỐP GẠCH, ĐÁ BẰNG INOX ĐẸP 3
Sử dụng nẹp inox bo vuông giúp bảo vệ và trang trí góc gạch hiệu quả

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭

📞 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0934 444 869 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 0943 843 387
🖥 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆:https://nepinoxhcm.vn/-https://nepnguyenphat.com/-https://tongkhonep.vn/
🏠 𝑽𝑷𝑯𝑵: 𝒔𝒐̂́ 876 𝑲𝒊𝒎 𝑮𝒊𝒂𝒏𝒈, 𝑿. 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑳𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝑯.𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒊̀, 𝑻𝑷. 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
🏠 𝑽𝑷𝑯𝑪𝑴: 𝑺𝒐̂́ 86/39 Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 14, 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 8, 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒈𝒐̀ 𝒗𝒂̂́𝒑, 𝑻𝑷. 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉